PROVOZNÍ ŘÁD MC ROZMARÝNEK

  1. Každý návštěvník MC Rozmarýnek je povinen řídit se jeho provozním řádem.
  2. Do MC mohou přicházet pouze návštěvníci bez zjevných známek nemoci.
  3. V herně je nutné se přezouvat. V prostorách MC se nesmí kouřit.
  4. Každý dospělý návštěvník MC (s libovolným počtem dětí) je povinen zaplatit denní vstupné. Návštěvníci placených kroužků jsou povinni zaplatit celkovou částku za dané období. Rodiče doprovázející své dítě na kroužek jsou povinni zaplatit denní vstupné.
  5. Děti mohou jíst a pít pouze u stolu. Pokud zašpiní koberec, je rodič povinen ho vyčistit.
  6. Za dítě nese veškerou zodpovědnost dospělá osoba, která s dítětem do MC přišla. Věnuje mu dostatečnou pozornost, aby se minimalizovalo nebezpečí úrazu. Rovněž dává pozor, aby dítě přistupovalo k vybavení MC šetrně. Rodiče, kteří doprovázejí své dítě na kroužek, nesou za něho zodpovědnost před i po skončení kroužku.
  7. Každý rodič doprovází své dítě na WC a dbá na hygienu v těchto prostorách.
  8. Každý návštěvník si ručí za své osobní věci.
  9. Před odchodem je každý návštěvník povinen uvést MC do původního stavu – uklidit hračky, umýt nádobí, uklidit židle a stoly apod.

 

Chod MC zajišťují zaměstnanci. Vaše případné dotazy, připomínky, rady, nabídky aktivit směřujte přímo k nim.

 

 

Platnost tohoto řádu je od 1.9. 2011     Rada MC tento řád schválila