PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme Městu Rožmitál pod Třemšínem za bezplatné poskytnutí prostor. Dále Firmě PT Computers s.r.o. za bezplatné poskytnutí Internetu.

Za podporu, finanční a materiální pomoc děkujeme:

Městské radě, Technickým službám, Bytovému hospodářství, firmě Elektro Liška (za sponzorský dar)

Za spolupráci děkujeme:

Kulturnímu klubu, Centru celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových, Základní škole J.J. Ryby, Základní umělecké škole J.J. Ryby, Základní a speciální škole, Podbrdskému muzeu, Květince Rousová, Divadelnímu spolku Zálezlíci.

Děkujeme městské radě, především panu místostarostovi Mgr. Pavlu Bártlovi, za technické vybavení MC. Dále Technickým službám za zahradní domek, dovoz a montáž skříní a Bytovému hospodářství za přívod vody do kuchyňky.

Děkujeme za ceny do tomboly, které nám věnovaly firmy Drogerie Blanka Pazderníková, SPAR Braunová, Potraviny U Vočků, Lékárna Tomková a Auto-Poly Příbram.

Děkujeme panu Josefu Matějkovi z firmy CZC.cz za darování nového multifunkčního zařízení Canon.

MPSV - Aktivity projektu Rodičem na jedničku jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV a z rozpočtu Města Rožmitál pod Třemšínem.

MAS Podbrdsko z.s. - Projekt Rožmitálské čarodějnice je spolufinancován z Programu rozvoje venkova a realizován prostřednictvím tréninkové výzvy MAS Podbrdsko, z.s.

MC bylo podpořeno programem Techsoup Česká republika - dostalo zdarma software. 

Program TechSoup Česká republika Vám přináší Sdružení VIA v partnerství s TechSoup Global, Nadací VIA a Nadací Charty 77 - Kontem Bariéry. Více o tomto partnerství najdete na stránkách www.techsoup.cz/about_PNGO

 

 

Velmi děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem podíleli a podílejí na celém chodu MC.