CO JE MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum zřizují matky na mateřské dovolené a zároveň se podílejí na jeho samosprávě a provozu. MC umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izolace, do které se celodenní péčí o dítě dostávají. MC pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich sebevědomí.

Děti zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli, než v domácnosti. Dále zde nacházejí nové přátele. Otevřenost MC učí děti toleranci a předchází xenofobii.

MC pořádá programy pro matky, rodiče, děti i celé rodiny. Jsou to programy vzdělávací, sportovní, rekvalifikační, tvořivé i jednorázové akce.

Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové,

rádi bychom Vás pozvali do Mateřského centra Rozmarýnek v Rožmitále pod Třemšínem. MC sídlí v zadní budově základní a praktické školy. Můžete si zde s dětmi jen pohrát, nebo se účastnit programů, které pro vás připravují zaměstnanci MC. Přijďte se podívat a zapojte své děti do kolektivu jejich vrstevníků. Prožijete s námi spoustu krásných dnů, plných her, básniček, písniček, pohádek a tanečků. Vaše děti se naučí nové věci a budou lépe připraveny jít do školky.

Vítáme i ty nejmenší děti, které s námi budou vyrůstat. Pro ně je připravena plastová ohrádka, jídelní židlička, chodítko, přebalovací pult apod.

Nezapomínáme ani na dětičky, které již navštěvují mateřské školky. Zvláště pro ty je také připraven program v odpoledních hodinách.

NABÍZÍME

V MC Rozmarýnek je k dispozici herna plná zajímavých hraček pro různé věkové kategorie (od kojenců pro předškolní děti). V případě pěkného počasí vám nabízíme venkovní hřiště. Dále je v centru možnost zdarma využít Internet, půjčit si odbornou literaturu či učební systém LOGO PRIMO. Pro širokou veřejnost organizujeme přednášky, zážitkové semináře, společné výlety a jednorázové akce. Pro děti pořádáme tvořivé, vzdělávací a hudební programy. V MC je pro vás připraveno občerstvení. Přijďte se odreagovat od všedního života, zažít zábavu a radost svých dětí.

VSTUPNÉ

Pro členy – 30,- Kč

Pro nečleny – 40,- Kč

První návštěva je zdarma!

ČLENSTVÍ

Členem MC Rozmarýnek se může stát každý, kdo MC pravidelně navštěvuje a podílí se na organizaci akcí a chodu centra. Je možnost zakoupení členství. Členský příspěvek je 150 Kč na půl roku, 250 Kč na rok. 

Naši uživatelé

Mateřské centrum zřizují matky na mateřské dovolené a zároveň se podílejí na jeho samosprávě a provozu. Hlavním cílem mateřských center je poskytnout komplexní servis co nejširšímu okruhu mladých rodin s malými dětmi – od prenatální péče, přes raný věk dítěte až po předškolní věk. MC vytváří mezičlánek mezi rodinnou výchovou a instituční výchovou z hlediska nabídky zájmových činností, začleňování dětí a rodin z různých sociálních skupin, obnovuje původní smysl tradičních svátků a poskytuje náměty ke společnému trávení volného času – pořádá společné akce vzdělávacího, kulturního a sportovního charakteru.

Svou činností se mateřské centrum snaží přispět k harmonickému, tělesnému i duševnímu rozvoji dětí předškolního věku. Jeho hlavním cílem je pomoci maminkám i tatínkům v ne vždy právě lehkém období mateřské a následně rodičovské dovolené. Svými aktivitami, vzájemným nasloucháním, podporou nebo výměnou zkušeností pomáhá překonávat obtížné změny v životním stylu, organizaci času, ekonomické situaci a další změny spojené s výchovou dětí.

 • MC umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izolace, do které se celodenní péčí o dítě dostávají.
 • MC pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich sebevědomí.
 • Rodiče zde získávají a předávají si odborné poznatky o výchově a zdraví svých dětí.
 • Děti zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli, než v domácnosti.
 • Rodiče i děti zde navazují společenské kontakty a učí se vzájemné spolupráci a pomoci.
 • Otevřenost MC učí děti toleranci a předchází xenofobii.
 • MC podporuje zdravý vývoj dítěte (navazování kontaktů s vrstevníky, osamostatňování se za přítomnosti rodiče, rozvoj dovedností, posilování kladných emocí).
 • MC pomáhá v primární prevenci sociálně patologických jevů (konflikty v rodinách, domácí násilí, toulání, dětské kriminalitě apod.).
 • MC poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Pomáhá posilovat mateřské a otcovské role.
 • MC vytváří podmínky pro společné aktivity rodin, a je tak dobrým příkladem smysluplného využití společného času s dětmi.
 • MC vytváří prostor pro seberealizaci (každý, kdo se chce svou činností podílet na rozvoji centra, je vítán).
 • MC pořádá programy pro matky, rodiče, děti i celé rodiny. Jsou to programy vzdělávací, sportovní, rekvalifikační, tvořivé i jednorázové akce.