HISTORIE MC ROZMARÝNEK

Mateřské centrum Rozmarýnek bylo založeno 29. května 2003. Byly mu slavnostně přiděleny prostory bývalé speciální školy. Tyto prostory byly slavnostně otevřeny 18. září Zahradní slavností. Manželé Potměšilovi se stali kmotry nového MC. Prostory byly využívané až do roku 2005, poté se MC přestěhovalo do budovy ZŠ, kde sídlí do současnosti. I když nyní disponuje MC menšími prostory, nemá to žádný vliv na jeho návštěvnost, naopak.