Výtvarná dílna pro děti (2-3 roky) - Hra s kaňkou

12.02.2013 15:50

Dílna je zaměřena na rozvíjení fantazie, promítání konkrétních představ do abstraktních tvarů, sebevyjádření. Cena dílna je 20,- Kč. Na dílnu je nutné se předem přihlásit na tel. 602 430 462, z důvodu zajištění materiálu.