Výroční zpráva 2012

 

upravená verze

ÚVODNÍ SLOVO

V úvodu bych se společně s vámi ráda zamyslela, co pro vás znamená mateřství. Pro někoho je to nejkrásnější a nejšťastnější období v životě, naplnění životního poslání ženy… Pro někoho noční můra, velké zklamání, rozčarování… Zajímavý je názor, že mateřství je období, kdy se žena vrací ke svým kořenům – svému prapůvodu. Dříve spolu žilo několik generací pohromadě. Ženy – čerstvé matky se cítily v rodinném kruhu bezpečně, jistě. Měly kolem sebe matku, případně tchýni a babičku, od kterých se učily. Vzájemně si vypomáhaly. V dnešní době žije pod jednou střechou jen velmi málo rodin. Přitom přítomnost prarodičů hraje významnou roli v životě dítěte. Řada žen je celý den sama s dítětem, žije v izolaci, zažívá mnohem větší zátěž než v dobách, kdy bylo mezigenerační soužití běžné. Často se bojí požádat o radu a pomoc. Proto považuji za stěžejní vznik mateřských center, kde mohou matky najít porozumění v přátelských vztazích s jinými ženami, vzájemnou pomoc, náhradu za chybějící rodinné ženské společenství. Zřejmě z této kolektivní a osobní potřeby vznikla touha – vytvořit prostor, kde si ženy mohou předávat svoje životní znalosti a zkušenosti. Místo, kde se budou cítit dobře, a které bude bezpečné pro jejich děti.

Velmi si vážím toho, že takové místo v našem městě existuje, a že díky práci a úsilí mnoha lidí (převážně maminek) se neustále rozvíjí a vzkvétá, o čemž svědčí stále se zvyšující návštěvnost a zájem o nabízené služby a programy.

CO JE MATEŘSKÉ CENTRUM – CÍLE A POSLÁNÍ

Mateřské centrum zřizují matky na mateřské dovolené a zároveň se podílejí na jeho samosprávě a provozu. Hlavním cílem mateřských center je poskytnout komplexní servis co nejširšímu okruhu mladých rodin s malými dětmi – od prenatální péče, přes raný věk dítěte až po předškolní věk. MC vytváří mezičlánek mezi rodinnou výchovou a instituční výchovou z hlediska nabídky zájmových činností, začleňování dětí a rodin z různých sociálních skupin, obnovuje původní smysl tradičních svátků a poskytuje náměty ke společnému trávení volného času – pořádá společné akce vzdělávacího, kulturního a sportovního charakteru.

Svou činností se mateřské centrum snaží přispět k harmonickému, tělesnému i duševnímu rozvoji dětí předškolního věku. Jeho hlavním cílem je pomoci maminkám i tatínkům v ne vždy právě lehkém období mateřské a následně rodičovské dovolené. Svými aktivitami, vzájemným nasloucháním, podporou nebo výměnou zkušeností pomáhá překonávat obtížné změny v životním stylu, organizaci času, ekonomické situaci a další změny spojené s výchovou dětí.

 • MC umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izolace, do které se celodenní péčí o dítě dostávají.
 • MC pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich sebevědomí.
 • Rodiče zde získávají a předávají si odborné poznatky o výchově a zdraví svých dětí.
 • Děti zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli, než v domácnosti.
 • Rodiče i děti zde navazují společenské kontakty a učí se vzájemné spolupráci a pomoci.
 • Otevřenost MC učí děti toleranci a předchází xenofobii.
 • MC podporuje zdravý vývoj dítěte (navazování kontaktů s vrstevníky, osamostatňování se za přítomnosti rodiče, rozvoj dovedností, posilování kladných emocí).
 • MC pomáhá v primární prevenci sociálně patologických jevů (konflikty v rodinách, domácí násilí, toulání, dětské kriminalitě apod.).
 • MC poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Pomáhá posilovat mateřské a otcovské role.
 • MC vytváří podmínky pro společné aktivity rodin, a je tak dobrým příkladem smysluplného využití společného času s dětmi.
 • MC vytváří prostor pro seberealizaci (každý, kdo se chce svou činností podílet na rozvoji centra, je vítán).
 • MC pořádá programy pro matky, rodiče, děti i celé rodiny. Jsou to programy vzdělávací, sportovní, rekvalifikační, tvořivé i jednorázové akce.

HISTORIE MC ROZMARÝNEK

Mateřské centrum Rozmarýnek bylo založeno 29. května 2003. Byly mu slavnostně přiděleny prostory bývalé speciální školy. Tyto prostory byly slavnostně otevřeny 18. září Zahradní slavností. Manželé Potměšilovi se stali kmotry nového MC. Prostory byly využívané až do roku 2005, poté se MC přestěhovalo do budovy ZŠ, kde sídlí do současnosti. I když nyní disponuje MC menšími prostory, nemá to žádný vliv na jeho návštěvnost, naopak.

SLUŽBY

Mateřské centrum Rozmarýnek nabízí:

 • hernu plnou zajímavých hraček pro různé věkové kategorie (od kojenců pro předškolní děti)
 • venkovní hřiště s pískovištěm a herními prvky
 • přístup na internet zdarma
 • bezplatnou půjčovnu odborné literatury a učebního systému LOGO PRIMO
 • přednášky, zážitkové semináře, rukodělné kurzy, kulturní a společenské akce, společné výlety a jednorázové akce pro celou rodinu
 • tvořivé, vzdělávací, jazykové, sportovní a hudební programy
 • možnost občerstvení, zázemí pro přebalení a nakrmení dětí, nekuřácké a vlídné prostředí
 • dvakrát do roka organizujeme burzu dětského oblečení včetně vybavení pro děti (autosedačky, postýlky, kočárky apod.)
 • pravidelně aktualizované webové stránky
 • členský příspěvek ve výši 200,- Kč na rok pro dospělého (děti neplatí), nebo 100,- za pololetí
 • nízké vstupné – člen platí 20,- Kč, nečlen 30,- Kč, první návštěva je zdarma
 • možnost zapojit se do organizace akcí a chodu centra

PROGRAMY A AKCE

Otevírací doba:

Pondělí

8.30 – 11.30

15.00 – 18.00

Úterý

8.30 – 11.30

15.00 – 18.00

Středa

8.30 – 11.30

 

Čtvrtek

8.30 – 11.30

 

Pátek

8.30 – 11.30

 

Pořádáme také nepravidelné víkendové akce – např. divadelní představení, maškarní bál, mikulášskou besídku, rodinné výlety apod.

Pravidelné programy a akce v roce 2012:

Po

od 9.30

Maňáskové divadélko – pohádky s malým Kašpárkem

 

od 16.00

Kouzlo pohádek – angličtina pro děti (nová forma výuky!)

Děti jsou rozděleny do skupin dle věku:

I. skupina (3 – 4 roky) angličtina se Sněhurkou

II.skupina (4 – 5 let) angličtina s Malou mořskou vílou

III.skupina  (5 – 6 let) angličtina se Lvím králem

IV.skupina (6 – 8 let) angličtina s Pinocchinem

Út

od 9.30

Cvičí maminky s dětmi

 

od 16.00

Šikulka – malujeme (pastelky, tempery, křída, uhel…), tvoříme (z papíru, přírod. materiálů…), stříháme, lepíme, skládáme, navlékáme, keramika apod.

 

od 17.00

Výtvarná dílna pro maminky – tvoříme z přírodních materiálů, keramika, FIMO, batikování, savování, Pedig, drátování, enkaustika, vánoční a velikonoční aranžmá, prstové loutky apod.

St

od 9.30

Hrátky s batolátky – básničky a říkadla pro batolata

 

od 10.00

Přednášky pro maminky – pouze mimořádně

Čt

od 9.30

Svět barviček – malujeme, tvoříme (pro děti od 1 roku)

od 9.30

Méďa – pomocí ručiček se děti naučí pár básniček (pro děti od 1 roku)

Nově do programu přibylo pravidelné čtení – Čteme s nejmenšími, Zpívánky s klavírem – za doprovodu klavíru si společně zazpíváme, Kouzelná školička – tanečky a písničky pro malé dětičky, masáže

Kalendář pravidelných akcí:

 • Září - podzimní burza oblečení a věcí pro děti
 • Říjen -  oslava dušiček, drakiáda
 • Listopad - Vánoční jarmark
 • Prosinec -  Mikulášská ve Společenském centru, Advent v MC - zdobení vánočního stromku a rozdávání dárků
 • Únor - maškarní bál
 • Březen -  jarní burza oblečení a věcí pro děti (v malém sále Společenského centra)
 • Březen - duben - velikonoční jarmark
 • Duben - čarodějnice
 • Květen - větší akce pro děti pořádaná ve spolupráci s Kulturním klubem
 • Červen  - princátkovská párty

Mimořádné akce:

18. 1. Prezentace nádobí Tupperware

12. 2. Maškarní bál – na programu maňáskové divadélko, diskotéka, hry a tombola

9. - 10.3. Jarní burza dětského oblečení, bot, hraček, kočárků

4.4. Velikonoční tvořeníčko, vítání jara, zpěv a tanec

11. 4. Prezentace výrobků firmy Just

18. 4. Perníková chaloupka – program v dětském oddělení městské knihovny

30. 4. Čarodějnický rej na koupališti, opékání špekáčků, výroba malé čarodějnice

13. 5. Den matek – v rámci celorepublikové kampaně Sítě MC - Křídla a kořeny naší rodiny- bude na programu fotografování rodin a dětí, výtvarné dílničky pro děti, výstava výtvarných dílek

15. 5. Mezinárodní den rodiny – v rámci kampaně Sítě MC návštěva MC Pampeliška v Březnici

6. 6. Výlet do Březnice

13.6. Jak si vytvářet železnou rezervu - veselé povídání o penězích a financích s panem Šmatlákem

Červenec – srpen – MC uzavřeno, herní prvky přesunuty na venkovní hřiště v areálu Podbrdského muzea, kde byly veřejnosti k dispozici celé léto

8. 9. Charitativní akce na podporu psího útulku v Lazci – na programu princátkovská a rytířská párty s loutkovým divadélkem pro nejmenší, soutěžemi, malováním na obličej, výtvarnou dílnou a diskotékou

14. 15.9. Podzimní a zimní burza dětského oblečení, bot, hraček, kočárků

3. 10. Prezentace nádobí Tupperware

20. 10. Drakiáda – pouštění draků za městem

31. 10. Péče o pleť a líčení - kosmetika s Martinou Štěrbovou

2. 11. Halloween-dlabání dýně a výroba masek, večerní lampionový průvod

7. 11. Bio nebio – prezentace bio i nebio výrobků hlavně pro děti

13. 11. Předcházení podzimním virózám – přednáška a prezentace výrobků firmy Just, spojená s ukázkou dětských masáží

17. 11. O Palečkovi - divadlo pro děti od loutkoherecké společnosti Zálezlíci

19. 11. Den otevřených dveří v Rozmarýnku - ukázka z týdenního programu

21. 11. V říši pohádek – program v dětském oddělení městské knihovny

1. 11. - 3. 12. Nemalujte čerta na zeď - soutěž o „nej“ čertíka

8.12.  Mikulášská nadílka – na programu vystoupení ZUŠ J. J. Ryby - taneční obor, žáci první třídy ZŠ J.J. Ryby, loutkoherecký spolek Zálezlíci, a samozřejmě čerti, anděl a Mikuláš

13. 12. Výživa v souladu s ročními dobami podle tradiční čínské medicíny – I. část přednášky

21. 12. Advent v MC Rozmarýnek – program v kouzelném předvánočním duchu, tradice a zvyky, zajímavé recepty na vánoční cukroví, tipy na dárky a vánoční dekorace a vánoční program pro děti

Výtvarné dílny pro děti a maminky:

Každé úterý odpoledne se pod vedením Martiny Marešové učí děti od 2-10 let a maminky poznávat různé výtvarné techniky.

Výtvarná dílna pro děti:

 • Kreslíme (křídy, uhel, tempery, apod.)
 • Malujeme s říkankou (tužka nebo pastelky)
 • Tvoříme, lepíme, stříháme
 • Keramika

Cílem výtvarné dílny je:

 • Rozvíjet jemnou motoriku a fantazii
 • Cvičit koordinaci rukou a zraku
 • Naučit se pracovat samostatně, v klidu, soustředěně
 • Výborný nácvik pro vytváření plánovaných obrazců na papír – podpora pozdějšího psaní

5.1. Kočka a myš (malování pastelkami) + Záložky do knížky

9.1. Loď + Mluvící zvířátka (skládanky z papíru)

16.1. Šnek + Hruška (mozaika z lesklých papírových čtverečků)

23.1. Mistička (tvoření s hlínou)

30.1. Ryby (tvoření suchými křídami)

6.2. Ptáček (tvoříme tempery a tiskátky z houbiček na nádobí) + Kytky z ořezaných pastelek a stonky z provázků

13.2. Kytičky (stříháme a lepíme na papír, který je natištěn pomocí provázků) + Valentýnské srdce (práce s korálky)+ Královská koruna (práce s korálky) + Páv a Ryba (tvoříme pomocí šablon a barev. papírů)

20.2. Želva + Brouk (práce s hlínou)

27.2. Beruška + Ruce (obkreslování vlastních rukou, práce s tužkou)

12.3. Džbánek + Moře (práce s vodovkami a solí)

19.3. Lodička + Ryba (lepíme na moře, ubrousky a barev. papír)

26.3. Ptáček + Kančí zub (práce s hlínou)

2.4. Králíci z klobouku (tvoříme pomocí šablon) + Kraslice (vyrábíme zajíčky z vajíček)

16.4. Divoké prase (tvoříme s vodovkami a kartáčkem na zuby) + Glazujeme vypálené výrobky

23.4. Bivoj a Libuše (tvoříme postavy pomocí vlny a pastelek) + Ryba (tvoříme pomocí šablon a tiskátek)

30.4. Čarodějnice

14.5. Srdce (skládanky z papíru) + Motýl (tvoření suchými křídami)

21.5. Maluji, co chci (vlastní tvorba vodovkami)

28.5. Rozfoukané barvy (tvoříme pomocí brčka a vodovek) + Šnek (práce s fixou)

V červnu se účastníme výtvarné soutěže „Bivoj“ – Staré pověsti české, v rámci Dne s českou královnou Johankou. Soutěže se zúčastnilo 7 dětí a naše práce byla oceněna. V I. pololetí navštěvovalo výtvarnou dílnu pravidelně 14 dětí.

2.10. Ježek (tvoření s prstovými barvami)

9.10. Zázračné malování + Rozmazánci (volná hra s barvami)

16.10. Ryba (práce s hlínou)

23.10. Rozkrájené obrázky (tvorba koláží)

30.10. Podzimní skřítkové (práce s křídami)

6.11. Netopýr (stříhání, nalepování, práce s přírod. materiály)

13.11. Kočka (práce s hlínou)

20.11. Beruška (práce s uhlem)

27.11. Krabička na poklady (práce s korálky a barev. papírem)

4.12. Vánoční přáníčka (práce s vlnitým papírem a pastelkami)

11.12. Mistička (práce s hlínou)

Výtvarná dílna pro maminky:

9. 10. Keramika

16. 10. Šperky a jiné věci z Fima

23. 10. Keramika

30. 10. Ubrousková technika

6. 11. Výroba šperků a jiných věcí z korálků a šperků z hmoty FIMO

13. 11. Výroba šál, čelenek a šperků z bavlněných triček

20. 11. Pedig–výroba košíků z papír. ruliček

27. 11. Adventní aranžmá

4. 12. Zdobení svícnů hmotou FIMO

11. 12. Výroba zelené vánoční dekorace

PROJEKTY, KAMPANĚ, ČLENSTVÍ, SPOLUPRÁCE

Mateřské centrum Rozmarýnek se zapojilo do celostátní kampaně Celé Česko Čte Dětem, která se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Od roku 2004 jsme zapojeni do Sítě mateřských center, která poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření.

Velmi si vážíme spolupráce s různými subjekty v našem městě – Městem Rožmitál pod Třemšínem, Kulturním klubem, Centrem celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových, Základní školou J.J. Ryby, Základní a speciální školou, Základní uměleckou školou J.J. Ryby, Mateřskou školou, Podbrdským muzeem…

NÁVŠTĚVNOST MC

Měsíc

Dospělí

Děti

Leden

78

103

Únor

87

113

Březen

73

96

Duben

108

137

Květen

80

92

Červen

74

80

Červenec – srpen

0

0

Září

54

52

Říjen

103

134

Listopad

142

168

Prosinec

64

75

Celkem

863

1 050

V červenci a srpnu bylo MC uzavřeno.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Přehled příjmů za rok 2012

Provozní dotace – Město Rožmitál pod Třemšínem

20 000,- Kč

Provozní dotace – Úřad práce Příbram

120 000,- Kč

OSSZ Příbram

83,- Kč

Finanční úřad Příbram

13 404,- Kč

Tržby za burzu

4 825,- Kč

Tržby za vlastní výrobky – prodej na jarmarcích

4 260,- Kč

Přijaté členské příspěvky

1 980,- Kč

Přijaté návštěvní poplatky

16 891,- Kč

Úroky

20,87,- Kč

Příjmy celkem

181 463,87,- Kč

 

Přehled výdajů za rok 2012

Kancelářské potřeby

3 721,- Kč

Čistící a hygienické potřeby

1 741,- Kč

Výtvarné potřeby

4 189,- Kč

Občerstvení

3 348,- Kč

Nákup hraček

 14 250,- Kč

Telefonní poplatky

4 705,- Kč

Poštovné

1 040,- Kč

Software + hardware

413,- Kč

Poplatek za vydání bankovní karty

400,- Kč

Členství v Síti MC – poplatek

1 111,- Kč

Mzdy

93 543,- Kč

Odvody OSSZ

33 034,- Kč

Odvody ZP

14 426,- Kč

Pojištění zaměstnanců

422,- Kč

Zpracování daňové evidence

6 560,- Kč

Náklady celkem

182 903,- Kč

 

Komentář k přehledu hospodaření:

 • MC nemá žádné zásoby
 • MC nevytvořilo žádný majetek vlastní činností
 • MC nemá žádné cenné papíry
 • MC nemá žádné majetkové účasti, pohledávky či jiné závazky
 • MC nepoužívá zahraniční měnu
 • Účet je veden u České spořitelny a.s. pobočka Rožmitál p. Tř.

MC Rozmarýnek obdrželo od Města Rožmitál pod Třemšínem technické vybavení (2 skříně, dataprojektor s plátnem a notebook), které je v majetku Města Rožmitál p. Tř., ale které má MC k užívání.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Členem mateřského centra se může stát každý, kdo se zapojí do jeho činnosti a souhlasí s jeho stanovami. Členové rady jsou voleni valnou hromadou na období jednoho roku a jsou statutárními zástupci MC. Rada MC je výkonný orgán, který je zodpovědný za činnost a hospodaření MC a schází se 1x měsíčně.

Členové rady: Kateřina Matějková, Jitka Matoušková, Martina Marešová, Lucie Plicková a Dana Súlovcová

V roce 2012 byli placenými zaměstnanci:

Březen – srpen:  Karolína Matějovičová a Jitka Matoušková

Září:  Jitka Matoušková

Říjen – prosinec: Jitka Matoušková a Kateřina Matějková

Do jejich náplně patřilo zajištění každodenního provozu a úklid MC, dále jeho koordinaci a řízení, realizace programů.

V lednu a únoru nemělo MC žádného placeného zaměstnance, přesto fungovalo.

Dobrovolníci a lektoři programů pro děti a dospělé:

Martina Marešová, Lenka Pužejová, Petra Konvičková, Jitka Drechslerová, Katka Pospíšilová, Věra Pejsarová, Jana Štěpánová, Marcela Dymešová, Zita Holcová, Lenka Kovaříková, Ivana Hajníková, Martina Štěrbová a Dana Súlovcová

Odbornou praxi v MC absolvovala studentka: Markéta Dopitová

Propagaci, tvorbu plakátů, webových stránek, fotodokumentaci a videodokumentaci MC, kroniku MC zajišťovaly: Jitka Drechslerová, Katka Matějková, Jitka Matoušková, Dana Súlovcová

Účetnictví vedla: Dana Smejkalová

PODĚKOVÁNÍ

Městu Rožmitál pod Třemšínem za bezplatné poskytnutí prostor. Firmě PT Computers s.r.o. za bezplatné poskytnutí Internetu.

Za podporu, finanční a materiální pomoc děkujeme:

Městské radě, Technickým službám, Bytovému hospodářství

Za spolupráci děkujeme:

Kulturnímu klubu, Centru celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových, Základní škole J.J. Ryby, Základní umělecké škole J.J. Ryby, Základní a speciální škole, Podbrdskému muzeu, Květince Rousová, Divadelnímu spolku Zálezlíci.

Velký dík patří také Karolíně Matějovičové, Jitce Matouškové a Katce Matějkové za to, že MC v roce 2012 skvěle vedly a zajišťovaly jeho provoz, mnohdy i na úkor svého volného času.

Velmi děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na celém chodu MC.

POHLED DO BUDOUCNOSTI

Je dobré se alespoň jednou v roce ohlédnout zpět a zhodnotit veškerou činnost mateřského centra. Poučit se z chyb a nezdarů, ale zároveň se pochválit za vše, co se povedlo – a že toho nebylo málo. Čeká nás další nový rok, další noví lidé, kteří svými nápady přinesou „nový vítr“ a posunou mateřské centrum zase o něco dál…

V novém roce bychom chtěli:

 • Udržet provoz MC alespoň v takovém rozsahu jako dosud.
 • Pokusit se získat dotaci na nové vzdělávací, kulturní a sportovní programy.
 • Aktivně spolupracovat s ostatními subjekty ve městě, podílet se na společných projektech, které vedou k rozvoji našeho města.
 • Pokračovat ve spolupráci se stávajícími partnery.
 • Rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb a programů, zapojit do činnosti MC celé rodiny, podporovat mezigenerační soužití.
 • Zapojit se do soutěže Obec prospěšná celé rodině – zvýšit a zviditelnit prestiž města a získat finanční ocenění.
 • Vytvořit nové webové stránky MC.

NA ZÁVĚR

Věřím, že vám tato výroční zpráva alespoň částečně přiblížila práci v Mateřském centru Rozmarýnek. Za dobu své existence jsme se přesvědčili, že zařízení tohoto typu je v každém městě opravdu potřeba. Důležitá je i vzájemná spolupráce s okolními MC a se Sítí MC, které si velmi vážíme.

Doufám, že další rok 2013, který je nyní před námi, přežije MC bez úhony. A i když to rozhodně nebude lehký rok, hlavně z hlediska získávání financí, věřím, že vše zvládneme a MC Rozmarýnek se bude nadále rozvíjet tím správným směrem.

Děkujeme Vám za přízeň a zveme Vás do Mateřského centra Rozmarýnek.

Za MC Rozmarýnek Dana Súlovcová

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Mateřské centrum Rozmarýnek o.s., člen Sítě MC o.s.

Sídlo: Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Občanské sdružení zaregistrováno na Ministerstvu vnitra dne 9.1. 2004 pod číslem jednacím 1/2004

Tel.: 602 430 462

E-mail: mcrozmarynek@seznam.cz

Web: www.rozmarynek.websnadno.cz

IČO: 266 33 558

Číslo účtu: 525338389/0800 u České spořitelny a.s.

Zaměstnanci: Kateřina Matějková a Jitka Matoušková